Liječenje koštane infekcije i prevencija nakon traume

Webinar 

Bonalive

04.03.2021.


Sažetak:

  • Bioaktivno koštano staklo jednostavno je za korištenje.
  • Bioaktivno koštano staklo ima izvrsna antibakterijska svojstva.
  • Uporaba u slučajevima gdje se infekcija već razvila ili kod pacijenata gdje je rizik od infekcije vrlo visok.
  • Općenito: kod manjih koštanih defekata bioaktivno staklo može se samostalno koristiti dok je kod većih defekata (preko 5 cm) potrebna kombinacija s autograftom - radi zadržavanja svojstava bioaktivnog koštanog stakla važno je da ga u omjeru s autograftom ne bude više od 50%.
  • Dio tretmana, ne zamjena.
  • U usporedbi s antibioticima nema problema s rezistencijom.
  • Bonalive granule ne smiju se koristiti kod akutne infekcije uključujući akutno pogoršanje kroničnog ostemijelitisa.