Kirurgija infekcije kosti

Webinar o novim smjernicama u liječenju pacijenata

Bonalive

24.02.2021.


Sažetak:

  • S53P4 bioaktivno koštano staklo omogućava jednofaznu operaciju u tretmanu kroničnog osteomijelitisa.
  • S53P4 bioaktivno koštano staklo smatra se djelotvornim biomaterijalom u tretmanu kroničnog osteomijelitisa kod kojeg postoji problem otpornosti na antibiotike.
  • Jednofazni tretman bioaktivnim koštanim staklom S53P4 visoko je klinički specijaliziran i isplativiji u usporedbi s tradicionalnim dvofaznim kirurškim zahvatom s PMMA perlama punjenim antibioticima.
  • Korištenje S53P4 bioaktivnog koštanog stakla ne opravdava loše provedeno čišćenje!
  • Tehnička napomena: kortikalni “prozor” uvijek treba biti dug i uzak jer široki “prozor” povećava rizik od jatrogenih fraktura.