Edukacija o novom pristupu kod operacija štitnjače

Edukacija o novom pristupu kod operacija štinjače

KBC Zagreb, Medtronic Adriatic i Sanyko d.o.o.

03.-04.02.2022.


Sažetak:

  • Nakon slušanja teorije tokom prvog dana edukacije, sudionici su imali mogućnost sudjelovati u operaciji i "biti" u operacijskoj sali virtualnim putem zahvaljujući 3D tehnologiji.
  • Sudionici su korak po korak pratili operaciju štitnjače u 3D tehnologiji tehnički kroz oči kirurga.
  • Tijekom operacije kirurzi su detaljno objašnjavali postupak i prezentirali mogućnosti koje pruža moderna kirurška tehnologija, tj. prednosti koje pri ovakvim operacijama pružaju LigaSure uređaj za zavarivanje krvnih žila, elektrokirurška platforma, NIM sustav za praćenje aktivnosti živaca te novih metoda i proizvoda za šivanje rana.
  • Drugi dan edukacije bio je rezerviran za praktičan dio gdje je naglasak bio na operacijskoj tehnici, a najsuvremenija tehnologija je u stvarnim kirurškim uvjetima uspješno demonstrirala svoju učinkovitost.